แคตตาล็อกออนไลน์ : บริษัท ดับบลิว อาร์ แอนด์ ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


post

บริษัท ดับบลิว อาร์ แอนด์ ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการรับรอง certificate ในระบบคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 และ NAC (สรบ.) จาก SGSpost
post
post
postNEW PRODUCT

New Machine
เครื่องจักร Gun Drilling สำหรับเจาะ Bar-stock Thermowells ได้ที่ 1 เมตรเครื่องตัดเลเซอร์ระบบไฟเบอร์ ตัดวัสดุโลหะ ได้หลายประเภท เช่นเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียมกิจกรรมบริษัท


post
INOR Process AB

เยี่ยมชมบริษัท

post
WR&W ENGINEERING

ได้นำทีมพนักงานบริษัทฯ ท่องเที่ยวทะเล เกาะช้าง จ.ตราด

post
WR&W ENGINEERING

ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO-9001 : 2015

ผลงานการผลิต Thermocouple&RTD


thermocouple
thermocouple
thermocouple
thermocouple
thermocouple
thermocouple
thermocouple
thermocouple

และเราคือผู้ให้บริการทางด้านสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด

จากประสบการ์ณงานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ของ บริษัท ดับบลิว อาร์ แอนด์ ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีนโยบายต่อลูกค้าด้วยบริการดังนี้

- มาตรฐาน เครื่องมือมาตรฐานของเราส่งสอบเทียบที่ NIST และ UKAS ซึ่งสามารถสอบกลับได้ถึงระดับนานชาติ
- รวดเร็ว สอบเทียบและส่งมอบเครื่องมือคืนพร้อมใบรับรองผลได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ และภายใน 4-6 สัปดาห์ สำหรับเครื่องมือพิเศษหรือเครื่องมือมาตรฐานระดับ Secondary Standard
- สะดวก เรามีบริการสอบเทียบนอกสถานที่ (on Site Calibration) โดยเข้าไปสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมถึงโรงงาน
- ประหยัด ทำให้ท่านไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือมาตรฐานระดับ Secondary Standard ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ทั้งนี้ยังมีค่าบำรุงรักษาและค่าบริการสอบเทียบรายปี ทำให้ท่านประหยัดมากขึ้นถึง 20-30 %

บริษัท ดับบลิว อาร์ แอนด์ ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมดังนี้

1. ด้านอุณภูมิ
2. ด้านแรงดันและสูญญากาศ
3. ด้านมิติ
4. ด้านมวล

บริษัท ดับบลิว อาร์ แอนด์ ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในหน่วยงานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สาขาอุณหภูมิ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 เวอร์ชั่นใหม่ ปี 2017) จากสถาบันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ. )


ขอบเขตการให้บริการงานสอบเทียบ

Calibration

Temperatures for Calibrator

Calibration

Service TemperaturesCalibration

Associated Partner